Om Integrationsguiden

Integrationsguidens kurser behandlar ämnen såsom sociala koder och seder och bruk i det svenska samhället. Övriga inslag är vårt lands historiska och politiska utveckling, rasism, jämställdhet, sexualitet och människors olikheter. Kurserna fokuserar hela tiden på individens styrkor, samt på hur dessa styrkor kan komma till användning i det svenska samhället. Lektionerna bygger mycket på interaktivitet genom rollspel och diskussioner.

Läs mer om vår pedagogik här