Om Integrationsguiden

Integrationsguidens kurser erbjuder verktyg för att ta sig ut på arbetsmarknaden och in i samhället. Utbildningarna behandlar ämnen som sociala koder och seder i det svenska samhället, Sveriges historiska och demokratiska utveckling, jämställdhet och sexualitet, intersektionalitet, tyst kunskap i arbetslivet, samt människors likheter trots olika härkomst. Kurserna fokuserar på individens styrkor och hur dessa kan komma till användning i samhället. Lektionerna bygger på interaktivitet genom rollspel och diskussioner.

Läs mer om vår pedagogik här