Grundare

Charlotte Lewenhaupt (Ekonomie Magister, ”Årets unga jordbruksföretagare 2009”)

Mitt arbete har tagit mig till många olika länder och kulturer. För att uppnå syftet med mina affärsresor har jag varit tvungen att förstå kulturen i respektive land. Som fyrabarnsmor har jag insett att det är viktigt att lära ut de ”mjuka värdena”. Hur är man en god medmänniska? Hur uppför man sig väl? Hur bör man bete sig? Det spelar ingen roll vilken profession eller akademisk bakgrund du har. Om du inte kan bete dig väl och uppföra dig på ett anständigt och trevligt sätt så kommer du ingenstans. Hela vårt samhälle, världen över, bygger på samspel människor emellan. Och precis det vill jag lära ut! Hur uppför du dig i samhället på bästa sätt? För att motivera våra kursdeltagare att nå så långt som möjligt så fokuserar vi på varje individs styrka – för uppmuntrar du en styrka så läggs fokus på det positiva.

Läs mer om våra kurser här.