Varför integrationsguiden

När du kommer till ett nytt land och en ny kultur kan mycket kännas nytt och svårbegripligt. Hur ska du kunna förstå det nya hemlandet och den kultur som råder? Vi tror att alla skulle ha stor nytta av att få detta förklarat för sig. Oavsett förutsättningar såsom utbildningsnivå och språkkunskaper ska det vara möjligt att förstå varje del av kursen. Genom rollspel och diskussioner, istället för böcker och texter, får varje elev möjlighet att inhämta kunskap och förståelse. Detta för att undvika missförstånd och egna tolkningar.

Läs mer om vår pedagogik här.