Intervjuer

Intervju med en tolk

karim2


Intervju med en elev

Latif2


Intervju med en föreståndare på ett HVB-hem

mirela2


Intervju med en elev

ramadam2