Våra kurser

Sociala koder i vardag och skola/praktik/jobb
I denna kurs lär sig deltagarna om svenska koder, seder och bruk, politik samt om Sveriges historia och utveckling genom århundraden. Vi lär ut hur det fungerar på sjukhus, i matbutik och i vardagen.  Vi pratar om hur en svensk familj fungerar, om jämställdhet mellan kvinna och man, och om rasism och utanförskap. Kursen fokuserar på uppförande och beteende i vardag och arbete samt på vad varje individ kan bidra med i det svensk samhället.

Sociala koder i företagsvärlden
I denna kurs lär vi ut hur svenska koder, seder och bruk, politik, historia samt jämställdhet fungerar i företagsvärlden, och om hur kontakter i företagsvärlden och kontakt mellan människor i företagsvärlden fungerar. Kursen fokuserar på uppförande och beteende i en företagssituation.

Sociala koder och jämställdhet – extra lektioner
I denna specialinriktade kurs lär sig deltagarna om svenska koder, seder och bruk, politik samt om Sveriges historia och utveckling genom århundraden. Kursen fokuserar på uppförande och beteende samt på kontakt och jämställdhet mellan kvinna och man.

Ledarkurs för HVB-hemspersonal
Ledarskap innebär att hantera krav och förväntningar från både ledning, medarbetare och elever. En skicklig ledare har förmåga att hantera det spänningsfältet och förmåga att anpassa ledarskapet efter rådande situation. Det gäller inte bara medarbetarnas förutsättningar, drivkrafter och kompetens utan också yttre krav. I denna kurs fokuserar vi på hur att klara sin roll som HVB-personal.